201-Uluslararası Hukuk I

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

 

 

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U Saat

Kredisi

AKTS

ULUSLARARASI HUKUK-I

201

3

3 + 0

3

5

 

 

Ön Koşul Dersleri

 

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet DALAR

Dersi Veren

Doç. Dr. Mehmet DALAR

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Uluslararası Hukuk-I kapsamına giren ilke, kavram ve esasları içeren bilgilerin öğrenilmesi ve kavranılması, somut olaylar ve örnekler üzerine değerlendirme yapma yeteneğinin sağlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Uluslararası Hukukun temel kavramlarını inceleme ve kavrama

2)Uluslararası Hukukun kaynaklarını ve bu kaynaklar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama

3) Türk hukuku ile Uluslar arası hukuk arasındaki ilişkilerini anlama

4) Uluslararası hukukun dayanağı ile ilgili doktrinleri kavrama

5) devlet, egemenlik, devletin yetkisi, özellikleri, devlet çeşitlerini kavrama

6) Gerçek kişilerin uluslararası hukuktaki yeri ve etkileri ile insancıl hukuk kurallarını tanıma, uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisini inceleme

Dersin İçeriği

Uluslararası hukukun tanımı, niteliği ve temel özellikleri. İç hukuk ve uluslararası hukuk arasında farklılıklar ve benzerlikler. Uluslararası hukukun dayanağı konusunda doktrinde ileri sürülen görüşler. Uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkisi ve bu ilişkiyle ilgili doktrinde ileri sürülen görüşler. Uluslararası hukukun kaynakları. Antlaşmalar hukukuyla ilgili tüm kurallar ve ilkeler. Türk hukuk sisteminde antlaşmaların yapılması. Yapıla geliş (teamül) kuralları. Genel hukuk ilkeleri. Uluslararası yargı kararları ve yargı organları. Yardımcı kaynak olarak doktrinin önemi. Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri. Devletin uluslararası hukuktaki yeri ve unsurları. Egemenlik ve hukuk ilişkisi. Devletin ülkesel yetkileri, ülke dışı yetkileri ve sınırları. Yapılarına göre devlet şekilleri. Uluslararası hukukta gerçek kişiler, kişilerin uluslararası suçlar nedeniyle cezai sorumlulukları, bazı birey ve grupların korunması.

 

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası toplum ilişkileri ve uluslararası hukukun temel özellikleri, diğer hukuk dallarıyla farklılıkları

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

2

Uluslararası hukukun dayanağıyla ilgili doktrinde ileri sürülen düşünceler

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

3

Uluslararası hukukun kaynakları ve hukuksal işlemler, uluslararası antlaşmaların tanımı, sınıflandırılması

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

4

Uluslararası antlaşmaların yapılışı, yetkili kişiler, hüküm doğurmaları, bağlayıcılık kazanmaları

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

5

Antlaşmaların yapılışında Türk sistemi (Osmanlı’dan günümüze)

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

6

Antlaşmaların hukuksal geçerliliği, antlaşmaların geçersiz sayılma yolları, antlaşmaların hukuksal etkileri

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

7

Antlaşmaların yorumlanması ve antlaşmaların çatışmaları

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

8

ARA SINAV

 

9

 

Antlaşmaların sona ermeleri, değiştirilmeleri ve bu konudaki Türk mevzuatı

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

10

Uluslararası yapılageliş (teamül) kuralları ve özellikleri, kodifikasyon faaliyetleri ve Genel hukuk ilkeleri,

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

11

Hakkaniyet ilkeleri, uluslararası yargı kararları ve doktrinler Tek taraflı hukuksal işlemler,

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

12

Uluslararası hukukta devletin kurucu öğeleri, devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri ile ulusal yetki

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap

13

Devlet türleri, çeşitleri ve uluslar arası hukukta gerçek kişiler

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap ve 4. kitap

14

Uluslararası insancıl hukuk ilkeleri, kuralları, suçların yargılanması ve uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisi

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 4. Kitap

 

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Temel Kaynak: Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, 2007.

Diğer Kaynaklar

  1. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap ve 4. Kitap
  2. İlyas Doğan, Devletler Hukuku
  3. Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, 1 ve 2. Kitap
  4. Enver Bozkurt, Akif kütükçü ve Yasin Poyraz, Devletler Hukuku Pratik çalışmaları
  5. Enver Bozkurt, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

40

Ödev

1

10

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

Ders Kategorisi

Destek Dersleri

 

Temel Mesleki Dersler

X

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

 

Aktarılabilir Beceri Dersleri