Yrd. Doç. Dr. Fatih YAŞLI

 

458 Uluslararası Ekonomi Politik

226 Türk Siyasi Düşüncesi

320 Türk Siyasi Hayatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Uluslararası İlişkiler Bölümü,

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel:0 374 2541000/1493

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Medeni Hal : Evli

Yabancı Dil : İngilizce

Doğum Tarihi : 02.07.1979

Doğum Yeri : Ankara

 

EĞİTİM

 

Doktora:

2008, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Master:

2003, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Lisans:

2001, Gazi Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü

 

DOKTORA TEZİ

 

Başlık: Milliyetçilik ve Faşizm Türkiye’de Irkçı Milliyetçilik Üzerine Bir İnceleme

Danışman: Doç Dr. Aykut Çelebi

 

AKADEMİK ALAN

Temel Alan

Siyaset Bilimi

 

Yan Alan

Siyasal İdeolojiler, Siyaset Felsefesi, Türkiye Siyaseti

 

YAYINLAR

 

Kitaplar

 

- Hayatın Olumlanması Olarak Felsefe Nietzsche ve Marx, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, 2008.

 

-Kinimiz Dinimizdir Türkçü Faşizm Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Tan Kitabevi Yayınları, 2009.

 

 

Derleme Kitaplarda Yer Alan Çalışmalar

 

- iç.(Der.) Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin Ataman) “Küba” ve “Angola” bölümleri, Dünya Çatışma Alanları,Ankara:Nobel Yayın Dağıtım, 2004.

 

- “ABD’nin Yanı Başındaki ‘Haydut Devlet’: Küba” iç. Kemal İnat (Der.), ABD’nin Haydut Devletleri, İstanbul: Değişim Yayınevi, 2004. (Muhittin Ataman’la birlikte).

 

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar

 

- “Kural Haline Gelen İstisna”, Felsefelogos, sayı 22, Ocak 2004

 

- “Praksis Felsefesi Olarak Marxizm, Felsefelogos, Sayı 25–26, Ocak 2005

 

- “İmparatorluk ve Çokluk’u Günümüzde Okumak, Alternatif Politika, Sayı 2, Eylül 2009

 

Mesleki Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar

 

- “AKP, Muhafazakâr Demokrasi ve Yeni Sağ”, Birikim, Sayı 180, Nisan 2004

- “11 Eylül’den Guantanamo ve Ebu Gureyb’e: İstisna Durumu ve Kamp”, Bilim ve Gelecek, Sayı 5, Temmuz 2004

- “Türkiye’de Komplocu Zihniyetin Yükselişi”, Bilim ve Gelecek, Sayı 9, Kasım 2004

- “Jakobenler: Halk İçin Halka Rağmen mi?”, Bilim ve Gelecek, Sayı:18, Eylül: 2005

- “Türk/Kürt Sorunu: Bugüne Dair Bir Analiz, Birikim, Sayı: 201, Ocak 2006

- “Kızılelmacılık ve Komplocu Zihniyet, Birikim, Sayı 204, Nisan 2006

- “Machiavelli’nin Hükümdarı”, Bilim ve Gelecek, Sayı 35, Ocak 2007

- “Bir Uzlaşmanın Tarihçesi, Türk Sağı Devlet ve AKP”, Bilim ve Gelecek, Sayı 51, Mayıs 2008

 

 

MESLEKİ VE AKADEMİK DENEYİM

 

2001-2008: Araştırma Görevlisi, Master ve Doktora Öğrencisi

2008: Araştırma Görevlisi, Doktor

2009: Yardımcı Doçent Doktor

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans Dersleri

 

Modern Sosyoloji

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Siyasal Düşünceler Tarihi

 

Yüksek Lisans Dersleri

 

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler

Küresel Ekonomi Politik